FÖRELÄSNINGAR

 

 

Trender i måleriet

Figurationen i måleriet har återkommit med förnyad kraft under 2000-talet. Den följer några olika spår. Målarna har låtit sig inspireras av diskussionerna rent allmänt om samtidskonsten, vilket skapat en vitaliserad nyorientering. Bildidéer hämtas från oväntade håll. Intresset för fotografiet som förlaga är fortsatt påfallande starkt. Inlånade mönster skapar nya sätt att konstruera. Absurd humor, gatukonsten och poängterandet av måleriet som ett hantverk är andra inslag.

 

Föreläsningen kommer att koncentreras kring vad som visats och visas i Sverige, kompletterat med exemplifierande internationella jämförelser. Sedan cirka 2010 växer intresset för abstrakt och non-figurativ konst och den utvecklingen verkar fortsatt stark bland de unga konstnärerna.

 

Jag visar ett bildspel med exempel både från den svenska och internationella konstscenen och anpassar efter kunskapsnivå och särskilda intressen.

 

 

Om konsten att se på konst

Föreläsningen introducerar eller fördjupar mötet med konsten för både den vane och ovane konstbetraktaren. Praktisk vägledning och diskussion om hur jag som betraktare närmare mig verk och konstnärskap som är obekanta eller upplevs som svåra att få en ingång till. Konstbegreppet diskuteras på ett allmänt plan.

 

Jag utgår delvis från min idéhistoriska uppsats om konstkritikern och essäisten Ulf Lindes sätt att se på konst. Läs mer under fliken "Texter".

 

 

En figurativ tradition bland målare i Sverige

Under arbetet med boken om Färg och Form (konstnärsföreningen och dess galleri från 1932) fick jag anledning att fundera över om det går att spåra en påverkan till dagens målare. Kedjan av berättare, med dikt, dröm och verklighet som motor, är i mitt tycke påfallande tydlig. Det finns ett naivistiskt spår och ett annat mer expressivt sådant.

 

Föreläsningen tar upp verk av Ernst Josephson, Hilding Linnqvist, Eric Hallström, Vera Nilsson, Sven X:et Erixson, Bror Hjorth, Lena Cronqvist, Hans Wigert, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström, för att nämna några.

 

 

 

 

Copyright @ Susanna Slöör – Design Leif Mattsson